Onze diensten

Verwerking

 • Onderzoek naar geschikte verwerkingsmogelijkheden
 • Toetsen van vergunningen en acceptatiecriteria aan de aangeboden afvalstoffen
 • Aanbieden van competitieve verwerkingstarieven
 • Administratieve coördinatie van de vereiste afvaldocumentatie

Transport

 • Onderzoek naar geschikte transportmogelijkheden
 • Controle verzekeringen en vergunningen als vervoerder van afvalstoffen
 • Aanbieden van competitieve transporttarieven
 • Logistieke coördinatie van de overbrenging van afvalstoffen

Administratie

 • Kennisgevingen conform Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen
 • Afval- en transportdocumenten: hard copy waar nodig, digitaal waar mogelijk
 • Verplichte meldingen aan betrokken overheden
Overzicht

Ons stappenplan

Uitleg

Ons stappenplan

1

Aanvraag

Onze diensten starten met het grondig behandelen van uw aanvraag, waarbij we de specifieke behoeften en vereisten nauwkeurig in kaart willen brengen.

2

Analyse info en staal

In overleg met de klant wordt de beschikbare fysisch chemische en operationele informatie over de afvalstof(fen) in kaart gebracht om de aard en de samenstelling van de afvalstoffen beter te begrijpen. Indien nodig zijn onze diensten in nauw contact met erkende labo’s die ingeschakeld kunnen worden om gedetailleerde analyses te laten uitvoeren.

3

Onderzoek verwerking

Met voldoende informatie over de afvalstoffen en hun herkomst, wordt onderzocht welke verwerkingsmethodes in aanmerking zouden komen voor de verwerking van deze afvalstoffen. Hierbij wordt gekeken naar de vergunningen en de acceptatiecriteria van de mogelijke centra, rekening houdend met de Europese en regionale wetgeving.

4

Onderzoek transport

Mits bevestiging van acceptatie door een of meerdere verwerkingscentra, wordt onderzocht welke transporteurs in aanmerking zouden komen voor de overbrenging van de afvalstoffen naar de locaties van de centra. Hierbij wordt gelet op de vereiste verzekeringen en vergunningen als vervoerder van afvalstoffen in de desbetreffende regio’s.

5

Offerte

Op basis van onze onderzoeksresultaten stellen we een gedetailleerde offerte op die alle aspecten van de voorgestelde oplossing op maat omvat. We bespreken de offerte grondig met u door zodat alle aspecten duidelijk zijn en aan de verwachtingen voldoen.

6

Administratieve opzet

Na goedkeuring van de offerte starten we met de administratieve opzet van de zgn. afvalstroom conform de geldende wettelijke regels en de vergunningen van alle betrokken partners. Indien vereist wordt een zgn. kennisgeving opgemaakt voor grensoverschrijdende transporten van gevaarlijk afval.

7

Logistieke coördinatie

Vanaf de eerste overbrenging begeleidt een team van gedreven medewerkers u van afhaling tot levering van de afvalstoffen. Wij coördineren voor u het volledige logistieke proces en hechten daarbij een groot belang aan een correcte omgang met de afval begeleidende documenten.

8

Administratieve nazorg

Na de feitelijke overbrenging van de afvalstoffen volgt Eurowaste nv de verdere afhandeling van de wettelijke formaliteiten op zoals de verplichte meldingen aan de betrokken overheidsinstanties.